Vi er ny mobil PDR bedrift som reparerer små og storeskader, parkeringsbulker uten lakkering.

PDR (paintless dent removal) er lakkeringsfri  bulkoppretting.  

Vi reparerer alle bilmarker.

Vi kjører rundt Trøndelag til bilforhandlere salg, bruktbil salgsentre og leasingselskaper for å fjerne bulker.

Bulk ut!